Tidsfrister

Merverdiavgift:

Innsendelsesfrist oppgave

Betalingsfrist

1. termin januar - februar

10. april

10. april

2. termin mars - april

10. juni

10. juni

3. termin mai - juni

31. august

31. august

4. termin juli - august

10. oktober

10. oktober

5. termin september - oktober

10. desember

10. desember

6. termin november - desember

10. februar

10. februar

Årsoppgave

10. mars

10. mars

Årsoppgave primærnæring

10. april

10. april

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift:

Innsendelsesfrist oppgave

Betalingsfrist

1. termin januar - februar

8. mars

15. mars

2. termin mars - april

8. mai

10. mai

3. termin mai - juni

8. juli

15. juli

4. termin juli - august

8. september

15. september

5. termin september - oktober

8. november

15. november

6. termin november - desember

8. januar

15. januar

OBS: Innsendelsesfrist for terminoppgaver over skatt og arbeidsgiveravgift gjelder for manuelt innsendte oppgaver (på papir).
Når oppgavene sendes elektronisk via Altinn, er innsendelsesfristen lik betalingsfristen.

Forskuddsskatt:
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november

Etterskuddskatt forrige skatteår (aksjeselskaper)

1. termin 15. februar
2. termin 15. april

OBS! Faller fristene på lørdag, søndag eller bevegelig helligdag, settes fristene til første virkedag etter. Gjelder alle ovenforstående tidsfrister.
Restskatt fra forrige regnskapsår kan innbetales innen 31.mai for å unngå rentebelastning.