Produkter og tjenester

Nedenfor følger en nærmere presentasjon av de produktene og tjenestene som tilbys.


Regnskapsføring:

Regnskapsføring fra A til Å omfatter alt fra bilagsregistrering til periodevis rapportering, utarbeidelse og innsending av MVA oppgaver og annen offentlig rapportering. Tjenesten omfatter også nødvendige avstemminger og kontroller for kvalitetssikring av regnskapsinformasjonen. Regnskapet føres på Mamut Enterprise E5. Regnskapsføring kan om ønskelig også gjøres hos kundene på deres eget regnskapsprogram.

Lønn:

Lønn føres i lønnsmodulen til Mamut Enterprise E5 som er integrert med regnskapssystemet. Lønnsproduktet omfatter alt fra registrering av lønnsgrunnlag, periodevis lønnskjøring, produksjon av utbetalingslister og utsendelse av lønnsslipper til de ansatte. Lønn kan også etterregistreres, dersom selskapet ønsker selv å foreta lønnsberegningen og utbetaling. Regnskapsfører produserer og sender inn terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og foretar årsinnberetning med produksjon av lønns og trekkoppgaver.

Fakturering:

Faktureringen foregår i fakturamodulen i Mamut Enterprise E5. Faktureringen foretas på bakgrunn av fakturagrunnlag fra kunden. Kundeoppfølging, purringer og inkasso vil også kunne utføres av regnskapsføreren.

Årsoppgjør og selvangivelse:

Omfatter årsavsluttning og utarbeidelse av selskapets selvangivelse med alle vedlegg. Likningspapirer sendes elektronisk via Altinn.
For AS`er utarbeides i tillegg offisielt regnskap med noter for innsendelse til Brønnøysund.

Administrative tilleggsoppgaver:

Herunder ligger bistand til formelle oppgaver som bedriften er pålagt å utføre/utarbeide. Eksempler på dette kan være: Utarbeide styrets årsberetning, utarbeide styremøtereferater og generalforsamlingsprotokoller, og vedlikeholde firmaets årsregnskapsbøker og styreprotokoller.

Regnskapssjef og økonomisjef til leie:

Produktet "management for hire" kan benyttes der bedriften trenger å leie en regnskapssjef eller økonomisjef i kortere eller lengre perioder, eller man har behov for tilsvarende stilling på deltid. Regnskapsføreren går her inn i bedriftens linjeorganisasjon og er derigjennom mer involvert i selskapets drift og beslutningsprosesser. 2. halvår 2006 ble et slikt oppdrag utført i et semi-stort norskt selskap innen service næringen. (ca 200 mill i omsetning og ca 100 ansatte) Oppdragets innhold var 2-3 dager i uken som vikar for sykemeldt økonomisjef.

Firmastiftelser/nyetableringer:

Her får du hjelp til å etablere firma, ved utfylling av registreringspapirer og stiftelsesdokumenter. Du vil også få hjelp til å finne den riktige selskapsformen for deg og ditt firma.

Konsulenttjenester:

Dette omfatter de fleste oppgaver som man har behov for å få løst i bedriftens økonomifunksjon. Eksempler kan være budsjettering, verdivurderinger i forbindelse med kjøp/salg av bedrifter, gjennomgang og beskrivelse av rutiner, eller andre ad hoc pregede oppgaver som bedriften ikke har ressurser til selv å få løst.

Rådgivning:

Rådgivning innen regnskap, økonomi og skatt. Dette kan også leveres som selvstendige tjenester, men faller mest naturlig inn som del av eller tillegg til de ovennevnte tjenester.