Nyheter og linker

 En autorisert regnskapsfører er underlagt Kredittilsynets kvalitetskontroll. 

Yrkesrettede kontakter:

  • Regnskap Norge. Informasjon om regnskapsfører yrket.
  • Kredittilsynet. Tilsynsmyndighet for revisorer, regnskapsførere finansinstitusjoner. Administrerer bl.a. autorisasjonsordningen for regnskapsførere: www.kredittilsynet.no

Skatt/avgift:

  • Altinn. Samordnet innsendingsportal på internett for bl.a. skatteetaten, trygdeetaten og statistisk sentralbyrå: www.altinn.no
  • Skattetaten. Infoside fra folkeregisteret og skatteetaten med mulighet for nedlasting av skjemaer, Liknings ABC, samt nyttig informasjon om skatt og avgift. Innsendelse av preutfylt selvangivelse for privatpersoner kan også gjøres her: www.skatteetaten.no

Juridiske spørsmål:

  • Lovdata. Denne databasen inneholder alle norske lover og forskrifter, samt nyheter dommer og rettslige avgjørelser: www.lovdata.no

Andre kontakter:

  • Trygdeetaten: Nyttig informasjon fra trygdeetaten om trygd, sykepenger, pensjoner, forsikringer osv.: www.trygdeetaten.no
  • Brønnøysundregistrene. Oppslag i Enhetsregisteret, forespørsel i løsøreregister, pant osv. Henting av skjemaer: www.brreg.no
  • Satser og regulativer: Bl.a. statens reiseregulativ, folketrygdens grunnbeløp (G), skattesatser, forsinkelsesrenter, satser fri bil, avgifter: www.regnskapnorge.no