Innehaver

Finn Talsethagen er født 1960 i Molde. Han har vært bosatt i Tønsberg siden 1996.


Utdannelse:

Finn Talsethagen er utdannet ved Bedriftsøkonomisk Institutt, revisorstudium 1982 - 1985, og ved Norges Handelshøyskole i Bergen, høyere revisorstudium 1987 - 88. Han har avlagt offentlig revisoreksamen (registrert revisor) i 1985 og høyere revisoreksamen i 1988.
Han har godkjenning fra Kredittilsynet som statsautorisert revisor (1989), og autorisert regnskapsfører (2001).

Praksis/yrkeserfaring:

Før studiene ved BI arbeidet han som kontorassistent ved Fylkesskattekontoret i Møre og Romsdal (1979 - 1982). I tillegg gjennomførte han førstegangstjenesten som administrasjonsassistent ved Kp A, 1. Bataljon Brig N på Sætermoen i Troms (1980/81).
Etter studiene har han hatt en allsidig praksis innen revisjon, regnskap og økonomifunksjon i norske industribedrifter, og innen regnskapsførerbransjen.

1985 - 1990: Revisormedarbeider i Coopers & Lybrand (nå PWC): Herfra har han en rikholdig praksis innen en rekke felter og fagområder som finans, industri/produksjon, varehandel detalj, varehandel en gross, og selskaper innenfor norske og internasjonale konserner.

1990 - 1997: Dyno Industrier ASA. Her har han innehatt følgende stillinger: a) Avdelingsleder konsernregnskap ved konsernets hovedkvarter i Oslo. b) Regnskapssjef for Sprengstoffgruppen divisjon Norge ved Gullaug Fabrikker i Lier, og c) Regnskapssjef for Dyno Kjemi Norge ved Lillestrøm Fabrikker.

1997 - 1998: Regnskapssjef ved Flowtite Pipe & Tank (Owens Corning) i Sandefjord. Produksjonsbedrift med ca 50 ansatte som produserte tanker og rør i viklet glassfiber.

1998 - 2001: Økonomisjef for VBK Transport Interior AS i Horten. Dette selskapet produserte stoler og innredning for tog, trikk og buss. Bl.a. leverte selskapet innredning til flytoget, innredning til Electro-Star togene i England (produsert i Derby), stoler og innredning til Signaturtoget og stoler til Oslo-trikkene produsert hos Firema i Italia.

2001 - 2005: Daglig leder og autorisert regnskapsfører hos Rebus AS i Tønsberg. Dette er et regnskapskontor med ca 10 ansatte. I tillegg til å være administrativ leder for byrået, har han også arbeidet som regnskapsfører innen et variert utvalg bransjer, som for eksempel restauranter, byggmestere, varehandel, taxi, legevirksomhet og annen tjenesteytende næring.