Autorisert Regnskapsfører Finn Talsethagen

Firmaet ble etablert 01. november 2005. 

Selskapet er et autorisert regnskapsførerfirma, men tilbyr også andre konsulenttjenester i tillegg til tradisjonell regnskapsføring. Se mer om dette under produktpresentasjonen.

Innehaver er medlem av Regnskap Norge.

Regnskap Norge fører kontroll med sine medlemmer at de til en hver tid følger gjeldende lover, regler og faglige standarder.

Gjennom medlemskap i Regnskap Norge har regnskapsførerne tilgang på faglig informasjon, kursvirksomhet, standardskjemaer og avtaler som er med på å gi den nødvendige kvalitet og trygghet som kundene har krav på.