Tidsfrister

Innsendelsesfrist for oppgaver Betalingsfrist

Merverdiavgift:
Innsendelsesfrist oppgave


Betalingsfrist
1. termin januar - februar
2. termin mars - april
3. termin mai - juni
4. termin juli - august
5. termin september - oktober
6. termin november - desember
Årsoppgave
Årsoppgave primærnæring


10. april
10. juni
31. august
10. oktober
10. desember
10. februar
10. mars
10. april


10. april
10. juni
31. august
10. oktober
10. desember
10. februar
10. mars
10. april

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift:

1. termin januar - februar
2. termin mars - april
3. termin mai - juni
4. termin juli - august
5. termin september - oktober
6. termin november - desember


8. mars
8. mai
8. juli
8. september
8. november
8. januar


15. mars
15. mai
15. juli
15. september
15. november
15. januar

OBS: Innsendelsesfrist for terminoppgaver over skatt og arbeidsgiveravgift gjelder for manuelt innsendte oppgaver (på papir).
Når oppgavene sendes elektronisk via Altinn, er innsendelsesfristen lik betalingsfristen.

Forskuddsskatt
:

1. termin
2. termin
3. termin
4. termin
15. mars
15. mai
15. september
15. november

Etterskuddskatt forrige skatteår (aksjeselskaper)

1. termin
2. termin
15. februar
15. april

OBS! Faller fristene på lørdag, søndag eller bevegelig helligdag, settes fristene til første virkedag etter. Gjelder alle ovenforstående tidsfrister.
Restskatt fra forrige regnskapsår kan innbetales innen 31.mai for å unngå rentebelastning.