Nyheter og linker

Yrkesrettede kontakter:

● Norges Autoriserte Regnskapsførerers forening (NARF). Informasjon om regnskapsfører yrket: www.narf.no
● Kredittilsynet. Tilsynsmyndighet for revisorer, regnskapsførere finansinstitusjoner. Administrerer bl.a. autorisasjonsordningen for regnskapsførere: www.kredittilsynet.no

Skatt/avgift:

● Altinn. Samordnet innsendingsportal på internett for bl.a. skatteetaten, trygdeetaten og statistisk sentralbyrå: www.altinn.no
● Skattetaten. Infoside fra folkeregisteret og skatteetaten med mulighet for nedlasting av skjemaer, Liknings ABC, samt nyttig informasjon om skatt og avgift. Innsendelse av preutfylt selvangivelse for privatpersoner kan også gjøres her: www.skatteetaten.no

Juridiske spørsmål:

● Lovdata. Denne databasen inneholder alle norske lover og forskrifter, samt nyheter dommer og rettslige avgjørelser: www.lovdata.no

Andre kontakter:

● Trygdeetaten: Nyttig informasjon fra trygdeetaten om trygd, sykepenger, pensjoner, forsikringer osv.: www.trygdeetaten.no
● Brønnøysundregistrene. Oppslag i Enhetsregisteret, forespørsel i løsøreregister, pant osv. Henting av skjemaer: www.brreg.no
● Satser og regulativer: Bl.a. statens reiseregulativ, folketrygdens grunnbeløp (G), skattesatser, forsinkelsesrenter, satser fri bil, avgifter: www.narf.no