Autorisert Regnskapsfører Finn Talsethagen

Firmaet ble etablert 01. november 2005. Selskapet er et autorisert regnskapsførerfirma, men tilbyr også andre konsulenttjenester i tillegg til tradisjonell regnskapsføring. Se mer om dette under produktpresentasjonen.

Innehaver er medlem av NARF (Norges autoriserte regnskapsføreres forening http://www.narf.no). NARF fører kontroll med sine medlemmer at de til en hver tid følger gjeldende lover, regler og faglige standarder. Gjennom medlemskap i NARF har regnskapsførerne tilgang på faglig informasjon, kursvirksomhet, standardskjemaer og avtaler som er med på å gi den nødvendige kvalitet og trygghet som kundene har krav på.

Autorisasjon som regnskapsfører gis av Kredittilsynet (http://www.kredittilsynet.no).
En autorisert regnskapsfører er underlagt Kredittilsynets kvalitetskontroll. Regnskapsføreren er pålagt å følge gjeldende lover og regler for regnskapsføring, skatt og avgift, samt å følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger for god regnskapsskikk og god regnskapsførerskikk.

Autorisasjon forutsetter også at man holder seg faglig oppdatert, noe som medfører et obligatorisk faglig oppdateringsprogram på minimum 77 timer i løpet av en periode på 3 år. Her skal fagområdene regnskap, skatt, avgift og selskapsjus innebefattes.

 Oppdragene reguleres gjennom standard oppdragsavtaler som er utarbeidet og vedlikeholdt av NARF.